User

[ultimatemember form_id=”792″]

Hieronder kunt u uw bestanden terugvinden. U kunt zelf bestanden uploaden om te bewaren in uw dossier. Wij hebben reeds de ondertekende kredietovereenkomst met tabel en de registratiebrief voor u opgeslagen in uw account. Dit account is strikt persoonlijk, niemand kan deze documenten raadplegen zonder uw paswoord.

Om van uw belastingvoordeel te genieten dient voor het eerste aanslagjaar waarin de winwinlening is gesloten, een kopie van de betreffende kredietovereenkomst en aflossingstabel, alsook een kopie van de registratiebrief ter beschikking van de federale belastingdienst te houden. U kunt dit dus ten alle tijden hier terugvinden.

Daarnaast zult u in de aangifte in de personenbelasting voor ieder volgend belastbaar tijdperk, het openstaande saldo in kapitaal van alle uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en 31 december van het belastbare tijdperk in kwestie moeten vermelden in de vakken die daartoe in het aangifteformulier zijn opgenomen.

Het rendement : intrest

U ontvangt jaarlijks 2% rendement op uw ingebracht kapitaal. Dit percentage is een bruto intrest. Bij de jaarlijkse uitkering zijn wij verplicht om roerende voorheffing af te houden. Dit brengen wij in orde. Wij betalen deze interest jaarlijks uit binnen de week na de vervaldag van uw lening. U kunt deze datum in uw account raadplegen : de startdatum van uw lening.

Het rendement : uw belastingkrediet

Na het afsluiten van de winwinlening ontving u van PMV een registratiebrief. Deze brief werd u per mail verstuurd. Wij hebben deze brief voor u eveneens bewaard hier in uw account. U kunt het hieronder terugvinden. Deze brief heb je nodig om bij de belastingaangifte te voegen (een kopietje uiteraard). Daarnaast moet je ook de aflossingtabel en akte toevoegen aan de belastingaangifte.

Waar vul ik dit dan in op mijn belastingbrief?

winwin lening brughuis

Op de belastingaangifte is een speciaal vak voorzien voor het belastingkrediet waar je recht op hebt.
Je moet dus 2 bedragen invullen. Het openstaand saldo op 01/01/20XX en het openstaand saldo op 31/12/20XX.

Op basis van deze bedragen zal jouw belastingkrediet berekend worden. Het belastingkrediet (dat automatisch wordt berekend) bedraagt 2,5% op het gemiddelde van de openstaande bedragen op 01/01/20XX en 31/12/20XX

Heeft u nog vragen hieromtrent, stuur een mail naar leuven@brughuis.org.

[wordpress_file_upload dragdrop=”false” uploadpath=”uploads/winwin”]

[wordpress_file_upload_browser pagination=”false” candownload=”true” columns=”file:s/File” filetitle=”Dit zijn jouw bestanden:”]