Aanbod

Impact vastgoed voor kwetsbare jongeren.

VZW Het Brughuis ondersteunt jongeren met een kwetsbaarheid bij het zoeken, vinden en behouden van een eigen woonplek. We gaan samen op zoek naar gepaste huisvesting op de reguliere huurmarkt of binnen het eigen huisvestingsaanbod en ondersteunen jonge huurders tijdens hun woontraject.

We streven naar een divers aanbod van kamers, studio’s, appartementen en woningen waar jongeren individueel of samen met anderen zelfstandig wonen. We zetten in op een goede match tussen jongere en woonplek met oog op positieve en kansrijke huurtrajecten.

Voor elk huurtraject zoeken we gepaste ondersteuning voor de jongere. Dit kan op verschillende manieren en met aangepaste intensiteit. VZW Het Brughuis biedt steeds woonondersteuning en werkt in elk traject nauw samen met de vaste hulpverlener van de jongere. In de 2 Brughuizen is er bijkomende ondersteuning door de huiscoaches die vanuit vzw Amber de dagelijkse coaching op zich nemen.

VZW Het Brughuis werkt samen met verhuurders en eigenaars. Zij engageren zich om hun huisvesting toegankelijk te maken voor jongeren die moeilijk een plek vinden. Ook door de samenwerking met investeerders realiseert het Brughuis woonplekken voor jongeren.

De woonplekken in het aanbod variëren doorheen de tijd. Op dit moment hebben we in het aanbod zowel individuele woonplekken met beperkte woonondersteuning als samenwoonplekken met intensieve begeleiding in de 2 Brughuizen.

op zoek naar een woonplek voor een kwetsbare jongeren
onze partners