Het Brughuis is sociaal ondernemen of duurzaam beleggen

Het Brughuis staat voor sociaal ondernemen. De Winwinlening, een initiatief van de Vlaamse Overheid, maakt het mogelijk om als particulier een mooi rendement te realiseren op spaargeld.

In Leuven is er nood aan betaalbare huisvesting voor kwetsbare jongeren. Deze jongeren kennen vaak een traject van leefgroepen en hebben bijgevolg nood aan een eigen plek. Hoewel de motivatie er is, is de confrontatie met de verantwoordelijkheid en eenzaamheid soms erg groot.

Het Brughuis verlaagt de stap naar zelfstandig wonen door in te zetten op flexibele en laagdrempelig huurcondities. Enerzijds is het niet evident voor kwetsbare jongeren om zelfstandig te gaan wonen en is de nood aan ondersteuning groot. Anderzijds vinden deze jongeren niet altijd de weg naar deze ondersteuning of is gepaste begeleiding niet altijd voorhanden. Door kwetsuren uit het verleden, een beperkt ondersteunend netwerk, beperkingen in eigen functioneren is de stap naar zelfstandigheid een grote stap. Bijgevolg zet het Brughuis in op ondersteuning in dagdagelijkse thema’s van de jongeren met het oog op integratie in een stabiele leefomgeving.

Hoe werkt de winwinlening?

Het Brughuis is een samensmelting tussen’ profit’ en ‘non profit’. Er wordt een studentenhuis gekocht en geëxploiteert gedurende 2 jaar als Brughuis met ondersteuning en coach. Tijdens deze 2 jaar wordt een vergunning aangevraagd voor het grondig renoveren van het pand. Na 2 jaar eindigt de verhuurperiode en start de renovatie. Vervolgens wordt het gerenoveerde pand verkocht met meerwaarde.

Het Brughuis haalt kapitaal op bij particulieren via de Winwinlening. Zij ontvangen een jaarlijks rendement op het ontleende kapitaal. Dit is erg laagdrempelig, een particulier stapt in vanaf 5.000 euro. De ontlener realiseert een bruto rendement van 4,25%. Enerzijds betaalt het Brughuis een jaarlijks bruto interest van 1,75%. Anderzijds betaalt de Overheid een belastingkrediet van 2,5% via de belastingaangifte. U leest hier alles over op de website van PMV.

Sociaal ondernemen

Het Brughuis VZW werkt samen met de BV. De BV staat in voor de aankoop en ontwikkeling van de panden. De VZW is verantwoordelijk voor de exploitatie, coaching en ondersteuning. De inkomsten worden gegenereerd uit verkoop, verhuur en subsidies.