Impact vastgoed en duurzaam beleggen

Het Brughuis is een sociale innoverende onderneming die zich inzet voor een maatschappelijke uitdaging en daarbij evenwicht zoekt tussen economische rentabiliteit en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Maatschappelijke bijdrage

De maatschappelijke uitdaging waar het Brughuis op inzet is de huisvestingsproblematiek bij jongvolwassenen in Leuven. Uit de dak-en thuislozentelling in 2020 en 2023 blijkt immers dat 1 op 5 van de dak-en thuislozen in Leuven jongvolwassenen zijn tussen 16 en 25 jaar!

Het Brughuis heeft daarbij een dubbele focus namelijk het realiseren van huisvestingsplaatsen en het versterken van jonge huurders. Door de investering op korte én lange termijndoelen en door het opzetten van partnerschappen zet Het Brughuis in op duurzame resultaten. 

Innoverend

Het innoverend kader situeert zich zowel op vlak van de inhoudelijke werking als op vlak van de zakelijke structuur en de partnerschappen.

Wat de inhoudelijke werking betreft zijn de setting van de werking, het engagement van betrokken studenten en het ondersteuningsaanbod van de huiscoaches uniek. Om de coaching en ondersteuning van de jongvolwassenen uit te bouwen is er een nauwe samenwerking met vzw Amber en zijn er bijkomende partnerschappen met andere (hulpverlenings-) organisaties of diensten.

Voor het vastgoedluik is er een vast partnerschap met een BV en met particuliere eigenaars-verhuurders, die instaan voor de verhuur, ter beschikkingstelling, aankoop, renovatie en ontwikkeling van de panden. Er wordt maximaal ingezet op essentiële participatie van de winwinleners voor het verwerven van het vastgoed.

Screenshot

Vastgoed en renovatie

Het Brughuis zoekt hoe profit en non profit elkaar kunnen versterken om de dak-en thuisloosheid van jongvolwassenen te verminderen. Er is steeds een koppeling van een vastgoedproject op een bepaalde locatie en de inhoudelijke werking met de jongvolwassenen. De duur van de jongerenwerking op eenzelfde locatie wordt bepaald door de toegekende vergunning, de staat van het pand en de overeenkomst met de eigenaar. Na 2, 3 of 5 jaar verhuist de Brughuiswerking naar een nieuwe locatie. Dit vereist een flexibele aanpak en organisatie en een goede afstemming op de evoluties in de vastgoed- en financiële markt.

Renovatieprojecten voor de Brughuis-werking