De Brughuizen

Ben je op zoek naar een woonvorm met een combinatie van eigen privacy, gezelligheid en ondersteuning, dan is een Brughuis misschien wel de plek voor jou!

Er zijn 2 Brughuizen in Leuven met in totaal 12 kamers voor jongvolwassenen van 17 tot 25 jaar.  Elk huis biedt een plek waar jongeren op eigen benen leren staan met ondersteuning bij dagdagelijkse zaken zoals huishouden, koken, gezondheid, communicatie, relaties, dagbesteding en tewerkstelling. 

In de Brughuizen wordt ‘gewone’ ondersteuning en betrokkenheid geboden voor en door jongeren en door 2 vaste huiscoach. De focus ligt op het stimuleren van de eigen autonomie en verantwoordelijkheid van de jongvolwassenen, rekening houdend met ieders kwetsbaarheid.

Een Brughuis is een huis van diversiteit. Ervaren kot-studenten ondersteunen nieuwe kotgenoten, studenten wonen samen met niet-studenten en jongeren in een jeugdzorgtraject leven op kot met geëngageerde leeftijdsgenoten.  Er wordt ingezet op een goede balans tussen samen en alleen. Jongeren hebben er hun eigen plek én leven samen met leeftijdsgenoten.  Door de integratie van verschillende leefwerelden en de dagelijkse ondersteuning ontwikkelen deze jongvolwassenen een stevig fundament voor hun zelfstandig volwassen leven.