Participeren

Zonder uw hulp lukt het niet om kwetsbare jongeren een plek te geven in het Brughuis. We willen u uitnodigen om te participeren in het gemeenschapshuis en zo mee deel uit te maken van het Brughuis.

U kunt op 3 manieren participeren in het Brughuis :

U participeert via een winwinlening en ontvangt jaarlijks een aantrekkelijk rendement.

U schenkt een bijdrage als gift en steunt zo de jongeren bij de maandelijkse kosten.

U wordt lid van onze vzw als vrijwilliger en draagt bij in de dagelijkse ondersteuning van de jongeren.