Verhuurder/eigenaar

Overweegt u om te verhuren aan jongeren met minder kansen? Maar botst u op vragen of bezorgdheden? Wij bekijken graag wat mogelijk is.

Als eigenaar/verhuurder bepaalt u wat uw woonaanbod kan zijn. U bepaalt de huurprijzen en voorwaarden in het huurcontract. Wij zorgen voor ondersteuning en opvolging tijdens de huurtrajecten door:

  • matching tussen huurder en woonplek
  • woonondersteuning van de huurder van start tot afronding
  • aanspreekpersoon voor verhuurder en huurder tijdens het huurtraject
  • (technische) ondersteuning aan verhuurder/huurder
  • faciliteren, bemiddelen en meezoeken naar oplossingen in geval van problemen
  • samenwerken met de vaste begeleiders van de jongeren