Missie

Het Brughuis staat voor aanwezigheid, betrokkenheid, zorg en vertrouwen. Het creëren van een stabiele woonplek voor jongeren zodat zij rust vinden en ondersteuning kunnen ervaren in het uitbouwen van hun eigen leven. Het gaat over doen, volhouden en blijven staan, rekening houdend met de kwetsuren van deze jongeren. Het Brughuis zet in op autonomie, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen van de jongeren zodat zij terug grip krijgen op hun eigen leven en hun plaats vinden in onze maatschappij. Dit alles vanuit de overtuiging dat een positieve uitvalsbasis en een constructief netwerk essentieel zijn voor jongeren om te kunnen ontwikkeling tot veerkrachtige jongvolwassenen.

Het Brughuis staat ook voor eigen autonomie en verantwoordelijkheid. Als organisatie willen we zoveel als mogelijk voorzien in eigen middelen om zo de ondersteuning voor de jongeren maximaal flexibel en op maat te kunnen inzetten. Het Brughuis gaat ook over samenwerkingsverbanden realiseren met andere (hulpverlenings-)organisaties en particulieren. Dit ter versterking van de jongeren en van het Brughuis als organisatie. Door het betrekken van anderen streven we tevens naar het creëren van een breder draagvlak en maatschappelijke sensibilisering wat betreft het belang van ondersteuning van kwetsbare jongeren.