Visie

Het Brughuis wil woonplekken realiseren voor zeer kwetsbare jongeren zodat zij  vanuit een stabiele basis kunnen bouwen aan hun toekomst en zich op een positieve manier integreren in onze samenleving.

Het Brughuis gaat voor:

  • Toegankelijke huisvesting in verschillende settings zoals kamers, studioā€™s, Ā appartementen en woningen zodat jongeren vanuit een veilige woonplek hun zelfstandig leven kunnen opbouwen.
  • Ondersteuning op maat met de nodige intensiteit, flexibiliteit en betrokkenheid en met de hulp van zowel een professioneel als informeel netwerk.
  • Versterken van jongeren door in te zetten op autonomie, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen zodat zij terug grip krijgen op hun eigen leven en hun plaats vinden in onze maatschappij.
  • Duurzame samenwerkingen met huiseigenaars, vastgoedpartners, financiĆ«le partners, begeleidingsorganisaties, beleid en particuliere investeerders met het oog op het beheren en verwerven van huisvestingsplaatsen en het creĆ«ren van een breder maatschappelijk draagvlak.