Visie

Het Brughuis wil zeer kwetsbare jongeren sterker maken zodat ze vanuit een stevigere basis op eigen benen kunnen staan in onze samenleving. Voor deze jongeren is de overgang naar een eigen zelfstandig leven een te grote stap die extra bemoeilijkt wordt door de eigen kwetsuren en het gebrek aan een ondersteunend netwerk. Door betaalbare huisvesting in het Brughuis en ondersteuning op maat, kunnen de jongeren vanuit een veilige uitvalsbasis de stap zetten naar een zelfstandig leven.

Het Brughuis zet in op de verbinding en betrokkenheid tussen zeer kwetsbare jongeren en reguliere studenten. De jongeren leven samen in een gemeenschapshuis, ondersteunen elkaar en geven samen vorm aan dit samenleven. Ook niet-studenten, vrijwilligers of andere volwassenen worden betrokken. Door de vermenging van de leefwerelden vergroten we de kans tot een positieve integratie in de samenleving.

Met het Brughuis willen we duurzaam ondernemen en verbinden we een sociaal huisvestingsinitiatief voor jongeren met renovatie-projecten voor studenten. De investeringen die nodig zijn voor het Brughuis zullen steeds een combinatie zijn van de winst van de renovatie-projecten en het filantropisch kapitaal van de participanten van het Brughuis. Op termijn streven we naar een zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid van het Brughuis.