Visie

Het Brughuis wil zeer kwetsbare jongeren sterker maken zodat ze vanuit een stevigere basis op eigen benen kunnen staan in onze samenleving. Voor deze jongeren is de overgang naar een eigen zelfstandig leven een te grote stap die extra bemoeilijkt wordt door de eigen kwetsuren en het gebrek aan een ondersteunend netwerk. Door toegankelijke huisvesting in het Brughuis en ondersteuning op maat, kunnen de jongeren vanuit een veilige uitvalsbasis de stap zetten naar een zelfstandig leven.

Het Brughuis zet in op de verbinding en betrokkenheid tussen jongvolwassenen. Iedereen loopt zijn eigen traject, met zijn eigen talenten, kwetsbaarheden en ervaringen. Een mix van jongeren met en zonder jeugdzorgtraject, studenten en werkende jonge mensen. Ook vrijwilligers en andere volwassenen zijn betrokken. Door de vermenging van verschillende leefwerelden vergroten we de kans tot een positieve integratie in de samenleving.

Met het Brughuis willen we duurzaam ondernemen en verbinden we een sociaal huisvestingsinitiatief voor jongeren met renovatieprojecten voor studenten. Op termijn streven we naar een zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid van het Brughuis.